Бухгалтерська освіта

02.06.2019
576
Бухгалтерська освіта

Для сприяння покращенню якості навчання бухгалтерів газета «Все про бухгалтерський облік» розміщує цикл публікацій, присвячених проблемам та перспективам навчання майбутніх бухгалтерів. Серед авторів статей — найдосвідченіші викладачі вітчизняних вишів.

Поліпшення якості навчання фахівців із бухгалтерського обліку та оподаткування (М. Огійчук, С. Василішин) Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Вектори змін у підготовці фахівців з обліку й аудиту (О. Карпенко, С. Деньга) ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"  
Перспективи навчання майбутніх фахівців з обліку та оподаткування з використанням сучасних комп'ютерних програм (Т. Демченко, О. Чирва) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Майбутнє професії бухгалтера (З. Пестовська) Університет імені Альфреда Нобеля