Відомость дефектів на ремонт машини. Форма № ВЗСГ-6

Затверджено: Наказом Мінагрополітики України від 21.12.07 р. № 929

Особливості заповнення: Рекомендується застосовувати для обліку встановлених дефектів сільськогосподарської техніки (комбайнів, тракторів, сівалок, плугів тощо).

Запасні частини, ремонтні матеріали та інші матеріальні цінності для проведення ремонту (поліпшення стану) машин відпускаються завідуючим складом (завідуючим реммехмайстернею) тільки при пред'явленні примірника "Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин" (форма ВЗСГ-2), згідно з додатком 2, або "Накладної (внутрішньогосподарського призначення" (форма ВЗСГ-8), згідно з додатком 8.

"Відомість дефектів на ремонт машини" (форма ВЗСГ-6), згідно з додатком 6, складається інженером-механіком на кожну машину з визначенням дефектів деталей, вузлів які підлягають заміні або реставрації. Для заповнення загальних показників про об'єкт, який підлягає ремонту використовують технічні паспорти, інвентарні картки.

"Відомість дефектів на ремонт машини" (форма ВЗСГ-6), згідно з додатком 6, складається з 5 розділів. Перший розділ заповнюється при необхідності проведення ремонту двигуна. Другий розділ містить перелік та описання причин дефекту чи зносу деталей, які підлягають реставрації чи заміні. По цих же показниках проставляється дата постановки та фактична кількість поставлених на машину вузлів, деталей та запасних частин.

У третьому розділі "Витрата ремонтних матеріалів" формується вартісний показник витрачених ремонтних матеріалів в розрізі їх найменування за номенклатурними номерами в залежності від кількості витрачених матеріалів запасних частин та їх ціни. Перелік фактично витрачених матеріалів, запасних частин слід відображати по датам, коли вони фактично були поставлені на машину.

Розділ "Оплата праці на ремонтних та монтажних роботах" заповнюється згідно кошторису на проведення ремонту та первинних документів з оплати праці робітників, зайнятих на проведенні ремонтів в розрізі найменування робіт. В п'ятому розділі об'єднані витрати в розрізі статей витрат, пов'язаних з підтриманням об'єкта в робочому стані (капітальний та поточний ремонти) й включенням їх до складу витрат звітного періоду. Підставою для заповнення цього розділу слугує кошторис на ремонт машин, первинні документи на відпуск матеріалів, запасних частин, первинні документи з обліку загальновиробничих (цехових) витрат ремонтної майстерні.

Відомість підписується трактористом-машиністом, водієм, який здійснював ремонт, інженером-механіком, керівником структурного підрозділу (завідувачем ремонтною майстернею) та затверджується керівником господарства після чого передається до бухгалтерії для перевірки і включення до бухгалтерських регістрів обліку.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати