ВІДОМІСТЬ обліку залишків матеріалів на складі (Типова форма № М-14)

Використовуються :
   
       Ведеться на  підприємствах (в організаціях),  які обліковують матеріали за оперативно-бухгалтерським методом.  Відомість  обліку залишків заповнюють   за   данними   карток   складського  обліку, перевірених бухгалтерією.  Вірогідність  перенесення  залишків  до
відомості підтверджується підписом особи, яка перевіряє.
     
 Затверджено: Наказ Мінстату України від від 21.06.96 р. № 193


ВІДОМІСТЬ обліку залишків матеріалів на складі (Типова форма № М-14)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати