СИГНАЛЬНА ДОВІДКА про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу (Типова форма № М-18)

Особливості заповнення: використовується для контролю за вiдхиленням фактичного залишку матерiалiв вiд встановлених норм запасу i для контролю залишкiв матерiалiв, що знаходяться без руху. Довiдка складається в одному примiрнику завiдуючим складом (комiрником), який повинен своєчасно повiдомити вiддiлу постачання про вiдхилення фактичного залишку матерiалiв вiд встановленої норми запасу та про залишки матерiалiв, що знаходяться без руху.
Затверджено: наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193

СИГНАЛЬНА ДОВІДКА  про відхилення фактичного залишку матеріалів  від установлених норм запасу (Типова форма № М-18)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати