РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ працівника (Типова форма № П-6)

Особливості заповнення: Складається відповідальним бухгалтером підприємства (організації).
Затверджено: Наказ Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ працівника (Типова форма № П-6)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати