РЕЄСТР №_____ ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (Типова форма № М-13)

Використовуються :
   
       Застосовується     для    реєстрації    прибутково-видаткових документів, які здаються до бухгалтерії.
     Реєстр складається   в    одному    примірнику    матеріально відповідальною особою  та  здається  до  бухгалтерії  підприємства (організації) разом  з  первинними  документами   та   необхідними додатками.

 Затверджено: Наказ Мінстату України від від 21.06.96 р. № 193


РЕЄСТР №_____  ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (Типова форма № М-13)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати