НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) № ____ від "___" ____________ 20__ р. про прийняття на роботу (Типова форма № П-1 )

Особливості заповнення: Складається під час прийняття на роботу. Затверджується керівником підприємства (організації) та ставиться підпис працівника під час ознайомлення

Затверджено: наказ Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) № ____ від

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати