МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗВІТ (Типова форма № М-19)

Використовуються :
   
      Застосовується в будівельних  організаціях  у  тих  випадках, коли матеріально   відповідальною   особою  є  начальник  дільниці (виконавець робіт).
     Матеріальні звіти   складаються  матеріально  відповідальними особами тільки у кількісному  виразі  та  в  одному  примірнику  і подаються до    бухгалтерії   по   закінченню   місяця.   Розцінка
надходження та використання  матеріалів  проводиться  бухгалтерією безпосередьо у матеріальному звіті.
     До матеріальних звітів,  як правило,  повинні включатися  усі матеріали, які були та є у наявності на складі (коморі), незалежно від того був чи не був рух цих матеріалів за звітний місяць.
     Разом із  матеріальним  звітом  до  бухгалтерії подаються усі первинні документи на прибуток та видаток матеріалів з  вказівками про кількість  документів  та  їх  номерів  окремо за прибутком та
видатком.

 Затверджено: Наказ Мінстату України від від 21.06.96 р. № 193


МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗВІТ (Типова форма № М-19)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати