Книга обліку військового майна, яке заборонено до видачі

Додаток 43 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 59 розділу ІV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку військового майна, яке заборонено до видачі

  1. Книга обліку військового майна, яке заборонено до видачі (далі - книга), ведеться в обліково-операційному підрозділі (ПТЗВ) центру забезпечення і призначена для обліку військового майна, забороненого службою забезпечення органу військового управління видавати з центру забезпечення для використання за призначенням.
  2. На кожний вид (тип) військового майна у книзі відводиться одна або декілька сторінок.
  3. У графі 10 записуються найменування, номер і дата документа, на підставі якого забороняється видавати військове майно.
  4. У графі 12 зазначається підстава для зняття військового майна з обліку.
Книга обліку військового майна, яке заборонено до видачі

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати