Картка обліку військового майна (некатегорійного)

Додаток 21 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 19 розділу IV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення картки обліку військового майна (некатегорійного)

1. Картка обліку військового майна (некатегорійного) (далі - картка) призначена для обліку некатегорійного військового майна, бланків облікових документів (крім бланків суворої звітності), службової літератури та іншої технічної документації у службі забезпечення військової частини, у підрозділах зберігання (сховищах) та в обліково-операційному підрозділі (ПТЗВ) центру забезпечення, а також у службах забезпечення органів військового управління.

2. Картка складається з аркушів 1 та 2. Кількість аркушів 2 в кожній картці залежить від кількості підрозділів, військових частин, центрів забезпечення.

3. На складі військової частини і в підрозділі зберігання (сховищі) центру забезпечення ведеться тільки аркуш 1 картки.

4. Облікові операції щодо руху військового майна всередині військової частини, центру забезпечення записуються тільки у графах 12 - 13 таблиці аркуша 1, у яких повторюється попередній залишок або змінюються залишки військового майна, що знаходиться на обліку у підрозділах, військових частинах, центрах забезпечення (підрозділах зберігання).

Графи 8 - 11 у таблиці аркуша 1 не заповнюються.

5. Облік військового майна за специфічними ознаками (рік виготовлення, рік видавання, зріст тощо) у таблицях аркушів 1 і 2 картки здійснюється за окремими рядками після запису даних основної облікової операції. У такому випадку записуються: у графі 2 аркуша 1 - заголовки рядків (наприклад "у тому числі за роками виготовлення"), у графі 6 окремими рядками - які належать до них дані (наприклад: "2013 року", "2015 року"), а в 8-й і наступних графах аркуша 1 і у графах 2 - 15 аркуша 2 - відповідні дані, які відображають кількість військового майна.

6. Відмітка про звірку облікових даних робиться у картці наступним рядком. У цьому випадку у графі 1 аркуша 1 вказується дата звірки, а у графі 2 - "Звірено".

У картці служби забезпечення військової частини, обліково-операційному підрозділі (ПТЗВ) центру забезпечення у графах 2 - 15 аркуша 2 підписуються особи, які ведуть облік військового майна у підзвітних підрозділах (на складах) військової частини, підрозділах зберігання (сховищах) центру забезпечення.

 

У картці складу військової частини, підрозділу зберігання (сховища) центру забезпечення підпис у графі 12 аркуша 1 про звірку роблять посадові (службові) особи, які ведуть облік військового майна у службі забезпечення та фінансово-економічному органі військової частини, обліково-операційному підрозділі (ПТЗВ) центру забезпечення.

Картка обліку військового майна (некатегорійного)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати