Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності (Форма № ИНВ-16)

Особливості Заповнення:
     
Застосовується для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності цінностей і бланків документів суворої звітності (талони на бензин, проїзд на таксі і ін.) І виявлення кількісних розбіжностей їх з обліковими даними.
     
Опис складається в двох примірниках, підписується інвентаризаційною комісією та матеріально відповідальною особою. Один примірник опису передається в бухгалтерію підприємства (організації), другий залишається у матеріально відповідальної особи, який приймає цінності або бланки документів суворої звітності на відповідальне зберігання.
     
При наявності документів суворої звітності, нумерованих одним номером, складається комплект із вказівкою кількості документів у ньому.
     
До початку інвентаризації від кожної матеріально відповідальної особи або групи осіб, що відповідають за збереження цінностей, береться розписка. Розписка включена в заголовну частини інвентаризаційного опису.
     
При зміні матеріально відповідальних осіб опис складається в трьох примірниках (матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, і бухгалтерії).
     
На останній сторінці форми перед підписом голови комісії дано дві вільні рядки для запису останніх номерів документів у разі руху цінностей і бланків документів суворої звітності під час інвентаризації.
     
При автоматизованій обробці даних з обліку результатів інвентаризації форма N інв-16 видається комісії у вигляді машинограми із заповненими графами з 1 по 8. В описі комісія заповнює графи 9 і 10 про фактичну наявність цінностей і бланків документів суворої звітності.
 

  
Затверджено: постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 № 241

Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності (Форма № ИНВ-16)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати