Акта № ___ на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю. Форма № ПБАСГ-1

Затверджено: Наказом Мінагрополітики України від 21.02.08 р. № 73

Особливості заповнення: Оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва здійснюється на дату складання Балансу.

 

Експертною комісією з оцінки визначається справедлива вартість окремо по рослинах (озимі зернові, з них озима пшениця; ярові зернові, з них ячмінь, горох; технічні культури; соняшник, цукровий буряк тощо) або по однорідних групах, які складаються з окремих підвидів сільськогосподарських рослин (озимі та ярі зернові) чи окремих культурах (пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно, соняшник, цукровий буряк, картопля тощо) на певному полі, площі. Вони обліковуються як поточні біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю. Підставою для оприбуткування є Акт ___ на оприбуткування поточних біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю (форма ПБАСГ-1), який складається цією комісією.

В Акті зазначається склад експертної комісії, назва об'єкту обліку, площа в гектарах, оцінка якості посіву, прогнозовані врожайність та валовий збір, справедлива вартість поточного біологічного активу рослинництва.

Акт підписується членами експертної комісії. Бухгалтером перевіряється правильність заповнення реквізитів та складається кореспонденція рахунків; дебет 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" кредит 231 "Рослинництво".

Акт на оприбуткування поточних біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю (форма ПБАСГ-1), затверджується керівником підприємства.

Приклад заповнення у газеті "Все про бухгалтерський облік" № 80 за 2013 р.

 

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати