Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № _______ (Типова форма № НА-1)

Особливості заповнення: 
1.1. Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (далі – об’єкт права інтелектуальної власності) застосовується підприємствами, установами та організаціями (далі – підприємства) незалежно від  форм власності для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об’єктів права інтелектуальної власності.
1.2. При оформленні введення в господарський оборот об’єктів права інтелектуальної власності акт складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством.
1.3. Акт заповнюється в одному примірнику на основі технічної, науково-технічної та іншої документації (ліцензійний договір, авторський договір, патент тощо), підписується головою та членами комісії, особою, відповідальною за прийняття для використання об’єкта права інтелектуальної власності.
1.4. При оформленні акта введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у графі:
“Найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності” – зазначається номер патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок, номер свідоцтва на знак для товарів і послуг, номер авторського свідоцтва тощо;
 “Дата виникнення права” – зазначається дата підписання договору, дата пріоритету, дата створення твору тощо;
“Власник об’єкта права інтелектуальної власності” – зазначається власник майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, свідоцтва, авторського права тощо, який може використовувати об’єкт права інтелектуальної власності на  власний розсуд, має право давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання та передавати право власності на об’єкт права інтелектуальної власності іншій особі на підставі договору.
1.5. У рядку:
“Правові умови введення об’єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот” – зазначається назва документації, згідно з якою об’єкт права інтелектуальної власності вводиться в господарський оборот (назва та номер документа, що підтверджує введення такого об’єкта в господарський оборот (договір на використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо);
“документ, який підтверджує вартість об’єкта права інтелектуальної власності ” – вказується повна назва акта оцінки, номер та дата складання акта.
1.6. В акті введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності наводиться характеристика такого об’єкта, яка містить докладний його опис і порядок використання, особливості і переваги, зазначаються основні якісні та кількісні показники об’єкта права інтелектуальної власності
1.7. Оформлений акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства чи особою на те уповноваженою. 
    

Затверджено: Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.04 р. № 732

Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної  власності у складі нематеріальних активів № _______ (Типова форма № НА-1)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати