АКТ-ВИМОГА на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (Типова форма № М-10)

Особливості заповнення: виписується на один вид матерiалiв та його багаторазовий вiдпуск у межах лiмiту у двох примiрниках: один примiрник для одержувача (цеху, дiльницi та т. п.), другий — для складу. Комiрник вiдмiчає в обох примiрниках акта-вимоги дату та кiлькiсть вiдпущеного матерiалу, пiсля чого визначає залишок. В актi-вимозi одержувача (цеху, дiльницi та т. п.) розписується завiдуючий складом (комiрник), в актi-вимозi складу — представник одержувача (цеху, дiльниці).
Затверджено: наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193

АКТ-ВИМОГА на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (Типова форма № М-10)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати