Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № _____ (Типова форма № НА-3)

Особливості заповнення:
3.1. Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується для оформлення вибуття таких об’єктів при їх списанні (ліквідації). Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством, підписується головою та членами комісії, особою, що була відповідальною за використання об’єкта права інтелектуальної власності, затверджується керівником підприємства чи особою на те уповноваженою.
3.2. Залишкова вартість, яка наводиться у графі 13 акта вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності, визначається за даними бухгалтерського обліку на останнє число місяця вибуття такого об’єкта як різниця між первісною вартістю і сумою нарахованої амортизації за період корисного використання.
3.3. У рядку “Правові умови вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності з господарського обороту” зазначаються причини вибуття (закінчення строку дії: майнових прав інтелектуальної власності, договору на використання майнових прав інтелектуальної власності, зберігання інформації щодо об’єктів права інтелектуальної власності як комерційної таємниці, ліцензійного договору;  дострокове припинення ліцензійного договору тощо).
3.4. Перший примірник акта передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, що була відповідальною за використання об’єкта права інтелектуальної власності.

 Затверджено: Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.04 р. № 732

 Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № _____ (Типова форма № НА-3)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати