АКТ № ____ ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ВІДРЕМОНТОВАНИХ І РЕКОНСТРУЙОВАНИХ (МОДЕРНІЗОВАНИХ) ОБ'ЄКТІВ. Форма № ОЗСГ-2

Затверджено: Наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701

Особливості заповнення: Форма застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів із ремонту, реконструкції та модернізації, виконаних власними силами, або сторонніми організаціями (підрядниками).

При виконанні ремонту, реконструкції власними силами сільськогосподарського підприємства Акт підписують працівники структурного підрозділу, що приймали основні засоби, та представники структурного підрозділу, які виконували ремонт чи реконструкцію (виконроб, бригадир). Після цього Акт здають до бухгалтерії сільськогосподарського підприємства. Акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства чи уповноваженими особами.

Зміни до характеристики об'єкта, пов'язані із капітальним ремонтом, реконструкцією та модернізацією, повинні бути внесені до технічного паспорта відповідного об'єкта основних засобів.

Акт складають у двох примірниках, у випадку, якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороннє підприємство, та другий примірник передають підприємству, що виконує ремонт, реконструкцію або модернізацію.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати