АКТ на розбирання м'яса на крупнокускові напівфабрикати

Особливості заповнення:. матеріально відповідальні особи за участі адміністрації щодня складають акт з розрубування м'яса-сировини в цехах для виробництва для контролю за відповідністю виходу напівфабрикатів кількості сировини, що використовується,. Акти перевіряє бухгалтерія і затверджує керівник підприємства.
Затверджено: Додатком 17 до пункту 2.5 Методичних рекомендацій із упровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, які приведені у відповідність з міжнародними стандартами, затверджених наказом Мінекономіки від 17.06.2003 р. № 157


Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати