№ 37 за 19.04.19

№ 37 за 19.04.19
Номер 37
19.04.19

Попередні номери

 • № 36 за 17.04.19
  Номер 36
  17.04.19
 • № 35 за 15.04.19
  Номер 35
  15.04.19
 • № 34 за 10.04.19
  Номер 34
  09.04.19
 • № 33 за 08.04.19
  Номер 33
  08.04.19
 • № 32 за 03.04.19
  Номер 32
  03.04.19
 • № 31 за 01.04.19
  Номер 31
  01.04.19
 • № 30 за 29.03.19
  Номер 30
  29.03.19
 • № 29 за 27.03.19
  Номер 29
  27.03.19
запаси Та біоактиви

Особливості обліку запасів за П(С)БО та МСФЗ
— Суть та особливості визнання
— Підходи до оцінки запасів

Однією з передумов для здійснення господарської діяльності і, зокрема, забезпечення безперебійності та ритмічності виробництва та збуту, є наявність у підприємства достатньої кількості запасів у вигляді сировини та матеріалів, комплектуючих, напівфабрикатів тощо. Своєю чергою, визначення оптимальних методів обліку та оцінки запасів має безпосередній вплив на ефективність виробничо-збутової діяльності. Незважаючи на те що національне П(С)БО 9 "Запаси" побудовано на базі однойменного МСБО (IAS) 2, зазначені Стандарти мають певні розбіжності. У контексті забезпечення, достатнього для потреб користувачів розкриття інформації, важливо розглянути особливості цих Стандартів.
С. 3
Автор: С. Рогозний, О. Дядюн

Особливості обліку біоактивів за МСФЗ
— Біоактиви: класифікація та регулювання
— Передумови визнання на балансі та особливості оцінки біоактивів
— Дооцінка активів рослинництва та тваринництва
— Обсяг розкриття інформації про біоактиви

Сільське господарство — одна з найперспективніших і надважливих галузей вітчизняної економіки. Водночас сільськогосподарська діяльність доволі ризикова, позаяк її ефективність значною мірою залежить від низки зовнішніх щодо підприємства чинників: кліматичні умови, сезонність виробництва, період обороту коштів та ін. За цих умов необхідними стають ефективні заходи з управління процесами біологічної трансформації біоактивів. Міжнародні стандарти фінансової звітності дозволяють враховувати специфіку сільсько­господарської діяльності з відображенням її результатів в обліку та звітності.
С. 9
Автор: С. Рогозний, О. Дядюн
Оренда

Оренда за МСФЗ: нюанси обліку в орендаря
— Чому правила обліку оренди змінили
— Визначаємо відповідність договору оренди МСФЗ 16
— Оцінка зобов'язання
— Як орендарю відображати поліпшення об'єкта оренди

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" був створений Радою з МСФЗ у 2016 році й набрав чинності з 1 січня 2019 року. До МСФЗ (IFRS 16) питання оренди регулював МСФЗ (IAS) 17 "Оренда". Давайте через призму змін розглянемо нюанси обліку в орендаря сьогодні.
С. 20
Автор: Т. Пашина

Оренда майна: облік об'єктів та орендних платежів в орендодавця

С. dodatok.vobu.ua
Автор: О. Ромашко
Розрахунки з працівниками

Розрахунки зі співробітниками в рамках МСФЗ
— Облік розрахунків зі співробітниками: чим послуговуємося
— Короткострокові винагороди: облік за МСФЗ
— Відпустки й лікарняні
— Бонуси та премії
— Винагороди по закінченні трудової діяльності
— Облік інших довгострокових винагород
— Вихідні допомоги

Діяльність компанії може бути різноманітною, але в будь-якому випадку вона неможлива без персоналу. Розрахунки з працівниками — одна з найважливіших ділянок бухгалтерії, оскільки облік заробітної плати (та інших виплат співробітникам) — багаторівневий процес. Бухгалтеру необхідно не лише правильно розрахувати суми нарахувань (як поточних, так і довгострокових), а й відобразити необхідні внески, утримати всі податки та збори. Часто-густо на бухгалтера із зарплати покладають й обов'язки кадровика: підготовка наказів, табелів обліку робочого часу, штатного розкладу тощо. Тому орієнтуватися доводиться не тільки у стандартах бухобліку, але й у Податковому кодексі, Кодексі законів про працю, а також у величезній кількості листів і роз'яснень контролюючих органів.
С. 25
Автор: А. Юдін
забезпечення

Які забезпечення слід створювати за МСФЗ
— Забезпечення та резерви: чи є різниця
— Визнання забезпечень
— Оцінка забезпечень
— Види забезпечень та основні правила їх створення

С. 30
Автор: О. Харламова
заборгованість

Визнання та оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості
— Визнання дебіторської заборгованості
— Визнання кредиторської заборгованості
— Оцінка дебіторської заборгованості

Дебіторська та кредиторська заборгованість — найпоширеніші об'єкти обліку, які є у кожного підприємства. На відміну від національних П(С)БО, у яких і дебіторській, і кредиторській заборгованості присвячено по окремому стандарту, у МСФЗ такі окремі стандарти відсутні, тому питання їх визнання, оцінки, подання і розкриття визначено в різних МСФЗ (МСБО). Враховуючи широкий спектр об'єктів обліку, які можуть належати до дебіторської і кредиторської заборгованостей, у цьому матеріалі сфокусуємо увагу саме на торговій заборгованості та авансах отриманих і сплачених.
С. 38
Автор: О. Харламова
Виручка

Виручка за контрактами з клієнтами: головні новації МСФЗ 15
— Що означає заміна концепції доходу на концепцію контролю
— Чим є п'ятикрокова модель визнання виручки
— Як функціонує механізм модифікації контрактів
— У яких випадках визнають контрактні активи та контрактні зобов'язання
— Як обліковувати витрати на укладання й виконання договору

Виручка — це об'єкт бухобліку, який є на кожному підприємстві. Тому новий стандарт МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" (далі — МСФЗ 15), який вступив в дію з 01.01.18 р., стосується всіх, хто складає МСФЗ-звітність. Проте його вплив суттєво різниться залежно від сфери діяльності, особливостей контрактних угод та інших факторів. Так, МСФЗ 15 найсуттєвіший вплив має на підприємства, які укладають довгострокові контракти, мають договори з декількома компонентами (т.зв. багатокомпонентні угоди), застосовують складні програми лояльності тощо. Інші підприємства меншою мірою відчули вплив МСФЗ 15 на облікову практику, але все одно кожне підприємство у 2018 р. повинно було застосувати нові вимоги до визнання, оцінки та подання виручки й пов'язаних із нею об'єктів обліку, про які ми розкажемо далі.
С. 43
Автор: О. Харламова
літературна сторінка

Поезія
"Зелёной гуашью ложбинки — к пруду..."

С. 48
Автор: Є. Юхниця

Leave a comment

You are commenting as guest.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати