Лист Мінрегіонрозвитку від 09.06.2017 р. № 7/15-6135

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.06.2017 р. № 7/15-6135

Обласній та Київській міській державній адміністрації, центральним органам виконавчої влади, проектним, експертним та будівельним організаціям (за списком)

Законом України "Про стандартизацію" скасовані повноваження Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України із забезпечення розроблення, затвердження, перегляду, внесення змін і скасування національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 Українського класифікатора нормативних документів (крім позицій, що стосуються лічильників, машин та устаткування).

Відповідно до вказаного Закону зазначені питання покладені на Національний орган стандартизації (НОС), який підпорядкований Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

Разом з тим, відповідно до статті 7 Закону України "Про ціни і ціноутворення" формування кошторисної нормативної бази, визначення порядку її застосування у будівництві, перевірка дотримання нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Законом України від 17.01.2017 № 1817 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" (далі - Закон), який набуває чинності з 10.06.2017, відмінено категорії складності об'єктів будівництва, відповідно до цього Закону по кожному об'єкту визначається клас наслідків (відповідальності).

Виходячи з викладеного та враховуючи, що діючими положеннями ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 "Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та кошторисного прибутку у вартості будівництва", ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" передбачено обчислення адміністративних витрат, кошторисного прибутку, вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації в залежності від категорій складності об'єктів будівництва, Мінрегіон до внесення в установленому порядку змін до вказаних ДСТУ надає рекомендації щодо визначення вартості зазначених робіт та витрат з урахуванням положень Закону.

Додаток: на 3 арк.

Заступник Міністра

Л. Р. Парцхаладзе

Додаток
до листа Мінрегіону
09.06.2017 № 7/15-6135

Рекомендації щодо обчислення адміністративних витрат, кошторисного прибутку, вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації з 10.06.2017 р. з урахуванням положень Закону України від 17.01.2017 № 1817 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності"

Щодо обчислення адміністративних витрат

При складанні інвесторської кошторисної документації адміністративні витрати визначаються в залежності від класу наслідків (відповідальності) об'єкта:

- по об'єктах, що належать за класом наслідків (відповідальності) до значних наслідків (СС3), - за п. 1 додатка Д ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 "Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та кошторисного прибутку у вартості будівництва";

- по об'єктах, що належать за класом наслідків (відповідальності) до середніх наслідків (СС2), - за п. 2 додатка Д ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013;

- по об'єктах, що належать за класом наслідків (відповідальності) до незначних наслідків (СС1), - за п. 4 додатка Д ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013.

По комплексах (будовах), до складу яких належать об'єкти різного класу наслідків (відповідальності), адміністративні витрати обчислюються в цілому по комплексу (будові) за відповідним показником, наведеним у пунктах 1, 2, 4 додатка Д ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, який приймається виходячи з найвищого класу наслідків (відповідальності) об'єкта, що входить до складу комплексу (будови).

На стадії формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) підрядник визначає адміністративні витрати відповідно до підрозділу 5.3 ДСТУ на підставі обґрунтовуючих розрахунків підрядної організації, маси та структури цих витрат за попередній звітний період (рік). Розраховані на підставі таких даних показники адміністративних витрат погоджуються замовником у складі договірної ціни і використовуються при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

Щодо обчислення кошторисного прибутку

При складанні інвесторської кошторисної документації кошторисний прибуток визначається в залежності від класу наслідків (відповідальності) об'єкта:

- по об'єктах, що належать за класом наслідків (відповідальності) до значних наслідків (СС3), - за п. 1 додатка Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 "Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та кошторисного прибутку у вартості будівництва";

- по об'єктах, що належать за класом наслідків (відповідальності) до середніх наслідків (СС2), - за п. 2 додатка Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013;

- по об'єктах, що належать за класом наслідків (відповідальності) до незначних наслідків (СС1), - за п. 4 додатка Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013.

По комплексах (будовах), до складу яких належать об'єкти різного класу наслідків (відповідальності), адміністративні витрати обчислюються в цілому по комплексу (будові) за відповідним показником, наведеним у пунктах 1, 2, 4 додатка Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, який приймається виходячи з найвищого класу наслідків (відповідальності) об'єкта, що входить до складу комплексу (будови).

На стадії формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) підрядник враховує економічно обґрунтований прибуток, який він планує отримати від виконання робіт, що пропонуються. Розмір прибутку, якщо він планується, приймається з урахуванням додатка Е ДСТУ-Н. Кошторисний прибуток погоджується замовником у складі договірної ціни і використовується при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

Щодо обчислення вартості проектно-вишукувалъних робіт та експертизи проектної документації

Вартість робіт з проектування та експертизи проектної документації визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво".

Вартість проектних робіт, що визначається із застосуванням усереднених показників вартості проектних робіт до розрахункової бази, обчислюється:

- по об'єктах, що належать за класом наслідків (відповідальності) до значних наслідків (СС3), - за показниками, наведеними у відповідних додатках ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 для V категорії складності об'єктів;

- по об'єктах, що належать за класом наслідків (відповідальності) до середніх наслідків (СС2), - за показниками, наведеними у відповідних додатках ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 для IV категорії складності об'єктів;

- по об'єктах, що належать за класом наслідків (відповідальності) до незначних наслідків (СС1), - за показниками, наведеними у відповідних додатках ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 для II категорії складності об'єктів.

По комплексах (будовах), до складу яких належать об'єкти різного класу наслідків (відповідальності) - за показниками, наведеними у відповідних додатках ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, для об'єкта, який має найвищий клас наслідків (відповідальності), що входить до складу комплексу (будови).

Вартість експертизи проектної документації визначається за додатком Е ДСТУ Б Д.1.1-7:2013:

- по об'єктах, що належать за класом наслідків (відповідальності) до значних наслідків (СС3), - за показниками, що наведені для V категорії складності об'єктів;

- по об'єктах, що належать за класом наслідків (відповідальності) до середніх наслідків (СС2), - за показниками, що наведені для IV категорії складності об'єктів;

- по об'єктах, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та належать до незначних наслідків (відповідальності) - за показниками, наведеними у графі 4 додатка Е;

- по об'єктах, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, та належать до незначних наслідків (відповідальності), якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тис. гривень - за показниками, наведеними у графі 5 додатка Е.

По комплексах (будовах), до складу яких належать об'єкти різного класу наслідків (відповідальності), - за показниками, наведеними у додатку Е, для об'єкта, який має найвищий клас наслідків (відповідальності), що входить до складу комплексу (будови).

При обчисленні вартості проектно-вишукувальних робіт із застосуванням додатків Ж та К ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та вартості експертизи проектної документації відповідно до примітки додатка Е ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 вартість вказаних робіт може уточнюватися з урахуванням рівнів заробітної плати, наведених у листі Мінрегіону від 03.04.2017 № 7/15-3463.

Кошторисна документація, розроблена та затверджена у складі проекту в установленому порядку, у зв'язку з набранням чинності з 10.06.2017 вказаним Законом не перераховується і використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення процедури закупівлі.

Договірна ціна на виконання робіт, незалежно від її виду, складена до 10 червня 2017 року, у зв'язку з набранням чинності Законом не перераховується і використовується для проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

Уточнення договірної ціни здійснюється відповідно до умов договору.

Вартість додаткових обсягів робіт, що виникають під час будівництва за проектною документацією, розробленою та затвердженою в установленому порядку до 10 червня 2017 року, при складанні кошторисної документації (інвесторської та договірної) обчислюється з урахуванням положень Закону та цих Рекомендацій.

Начальник Управління

Л. М. Шоломицька

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати