Лікарняні: призначення, нарахування, виплата
26.10.2018 | 08:43

Захистити кожного громадянина від неочікуваних ситуацій, які можуть порушувати його звичний життєвий ритм, – таке завдання ставить перед собою кожне соціально-економічно розвинуте суспільство. Пріоритетне завдання Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) — соціальний захист громадян та реалізація їх прав на отримання різних видів соціального забезпечення. Розглянемо сьогодні два види допомоги: допомогу по тимчасовій втраті працездатності та допомогу по вагітності та пологах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування» від 23.09.1999  № 1105-XIV (далі – Закон).

Чимало громадян погано обізнані про можливості отримання матеріального забезпечення, чинники, які впливають на розмір допомоги, процес фінансування Фондом та отримання коштів безпосередньо на рахунки. Тому для розуміння зазначених процесів розповімо, які дії необхідно зробити для отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах.

Хто має право на допомогу

У Законі чітко врегульовано питання щодо права на матеріальне забезпечення: таке право мають винятково застраховані особи. Воно виникає з настанням страхового випадку в період роботи, підприємницької та іншої діяльності.

Головний чинник, за яким можна визначити, чи є ви застрахованою особою, – це сплата єдиного соціального внеску. Людина може сплачувати його сама, якщо вона – приватний підприємець. За найманих працівників єдиний соціальний внесок сплачує роботодавець.  

Підстави для виплати допомоги

likarnyaniyЗаконом визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах призначається на підставі оригіналу листка непрацездатності (для його отримання слід звертатися до закладів охорони здоров’я). Проте, якщо крім основного місця роботи застрахована особа  працює за сумісництвом, можна отримати допомогу за всіма місцями роботи. У такому разі виплати здійснюють на підставі копії листка непрацездатності (її має засвідчити за основним місцем роботи керівник своїм підписом і скріпити печаткою) та довідки про середню заробітну плату з основного місця роботи. 

Отже, для реалізації свого права на отримання матеріального забезпечення необхідно надати листок непрацездатності за основним місцем роботи (або копію листка з довідкою за місцем роботи за сумісництвом).

Після надходження листка непрацездатності до роботодавця, він потрапляє до кадрової служби, яка вносить необхідну інформацію на зворотній бік листка непрацездатності, включаючи відомості про страховий стаж. 

Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та/або роботодавцем страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Також до страхового стажу входять періоди відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності).  

Далі листок непрацездатності передають на розгляд комісії (уповноваженому) із соцстрахування. Вона приймає рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги, розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення, та контролює правильне нарахування і своєчасну виплату матеріального забезпечення. 

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах згідно із Законом мають розглянути не пізніше 10 днів з дня їх надходження до роботодавця. За результатами кожного засідання складають відповідний протокол, в якому фіксують рішення комісії.

Надалі листок непрацездатності передають до бухгалтерії, де відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (далі – Порядок), нараховують суми матеріального забезпечення.

Як обчислюють допомогу

Розрахунковий період, за який обчислюють середню зарплату, – 12 календарних (повних) місяців перебування у трудових відносинах. Якщо людина працює менше, то до розрахунку беруть фактично відпрацьовані місяці або дні. 

Середньоденну зарплату обчислюють діленням загальної суми зарплати, отриманої за розрахунковий період, на кількість календарних днів за цей же період. 

Отриману суму множать на кількість календарних днів  непрацездатності, зазначених у лікарняному. Так визначають суму допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах.  

Вище ми згадували про страховий стаж, і не дарма, – наявність і розмір стажу або його відсутність безпосередньо впливає на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності. 

Відомості про страховий стаж застосовують двічі: вперше – застосування загального страхового стажу. В Законі визначено, що допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують залежно від стажу, а саме:

 • 50% середньої зарплати (доходу) – тим, хто має страховий стаж до 3 років;
 • 60% середньої заплати (доходу) – тим, хто має страховий стаж від 3 до 5 років;
 • 70% середньої зарплати (доходу) – особам, які мають страховий стаж від 5 до 8 років;
 • 100% середньої зарплати (доходу) – тим, хто має страховий стаж понад 8 років.

Крім того, 100% середньої зарплати (доходу) виплачують застрахованим особам, які:

 • постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (віднесені до 1-3 категорій);
 • одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
 • ветеранам війни та особам, на яких поширюється Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ;
 • віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ;
 • є донорами, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам;
 • отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у Революції Гідності.

Удруге роботодавець бере до уваги страховий стаж за останні дванадцять місяців перед настанням страхового випадку. Якщо працівник протягом 12 міс. перед настанням страхового випадку (перед видачею листка непрацездатності) має страховий стаж менше 6 міс., він має право на розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку.  

Обчислення допомоги по вагітності та пологах має свої особливості. Вагітні жінки захищені Законом, відповідно до якого допомогу по вагітності та пологах виплачують незалежно від страхового стажу в розмірі 100% від зарплати та вона не може бути розрахована менше, ніж із мінімальної зарплати. 

За чий рахунок виплачують допомогу

Допомогу по вагітності та пологах повністю виплачують за рахунок коштів Фонду.

У свою чергу, допомогу по тимчасовій непрацездатності Фонд виплачує, починаючи з шостого дня непрацездатності, за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності. Перші 5 днів непрацездатності оплачує роботодавець. 

Однак допомогу, зумовлену необхідністю догляду за дитиною, виплачує Фонд із першого дня тимчасової втрати працездатності.

Фінансування матеріального забезпечення Фонд здійснює на підставі заяви-розрахунку, яку після обчислення суми допомоги подає роботодавець. 

Новації у порядку виплат

Для зменшення ризику затримок у виплатах та для покращення контролю за дотриманням роботодавцями прав застрахованих осіб, правління Фонду постановою від 19.07.2018 № 12 затвердило Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Порядок). Головні зміни – це визначення строку подання роботодавцем до робочих органів Фонду заяви-розрахунку. 

Відтепер не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття комісією із соцстрахування рішення про призначення допомоги, страхувальник-роботодавець повинен сформувати заяву-розрахунок, яка містить інформацію про нараховані суми матеріального забезпечення застрахованим особам, та подати до робочого органу Фонду.

Починаючи з 01.10.2018, введено у дію нову форму заяви-розрахунку. Роботодавець може подати заяву-розрахунок для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання, а також деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України в електронному вигляді. Для цього підприємствам та організаціям треба звернутись до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або їх відділень для укладення відповідних договорів.

Фонд перераховує заявлену суму на рахунок підприємства протягом 10 робочих днів. Після отримання коштів роботодавець має виплатити їх у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати. Проте не буде порушенням, якщо роботодавець перерахує кошти працівнику раніше. 

«Лікарняні» для приватних підприємців

Подібна процедура призначення, нарахування та виплати матеріального забезпечення чекає і на фізичних осіб-підприємців. Однак вона матиме деякі відмінності. Як і наймані працівники, захворівши, підприємець має звернутися до лікаря для отримання листка непрацездатності. 

Нарахування та виплату допомоги має здійснювати особисто фізична особа-підприємець. Тобто він має сам заповнити зворотний бік листка непрацездатності, прийняти рішення про призначення собі допомоги, розрахувати суму матеріального забезпечення та подати до Фонду заяву-розрахунок для отримання фінансування.

Підсумки

Управління виконавчої дирекції Фонду у м. Києві, Правобережне та Лівобережне відділення управління постійно проводить інформування застрахованих осіб про їх права у сфері соціального страхування. За потребою можна одержати кваліфіковану консультацію з питань отримання матеріального забезпечення:

 • в управлінні Фонду у м. Києві за телефоном: (044) 400-85-89;
 • у Правобережному відділенні управління за телефоном: (044) 492-02-41; 
 • у Лівобережному відділенні управління за телефоном: (044) 566-07-18.

Вадим ХРАПЧУН,
виконувач обов'язків начальника управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
у м. Києві 

 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

 • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати